for me you´ll go, since i am beatrice. and i have come from where i long to be. love is my mover, source of all i say.

/dante alighieri – inferno – canto 2/

 

rekapitulácia (dočasných) strát a (trvalých) nálezov:

chyby, tie nepovšimnuté, aj tie, z ktorých som už vyrástla.
sny, ktoré mi utiekli zo spánkov do reality.
vzdialené objatia a dotyky drobných chĺpkov na predlaktí.
úsmevy, známe tváre, karnevaly v uliciach, na skalných stenách i úrodných rovinách.
všetko, čo leží ustálené na dne môjho srdcového svalu a pravidelným prietokom ma ubezpečuje o dôležitosti môjho bytia, výmenou za nepoznané slnečné lúče, hladiny oceánov, súhvezdia i končeky prstov.

výmenou za mňa samotnú.

vlastne by som mohla napísať iba „pf 2014″, ale však ma poznáte: bez sentimentu a patetických myšlienkových šíkov sa ani písmenko na mojej klávesnici nepohne. sediac na samom kraji stoličky v cudzom dome, v cudzom meste, v cudzej krajine, si uvedomujem hĺbku svojho šťastia. moje opálené boky presahujú poludníky i rovnobežky a každý deň pri nich niekto stojí. ľudia,ktorí o mne nevedia vôbec nič a napriek tomu ma vpúšťajú do svojich domov, záhrad, životov. a potom ľudia, spriaznené duše, ktoré o mne vedia viac ako ja, alebo aspoň zlomky, útržky… a vždy stoja v prednej obrannej línii. bez očakávaní. tí, čo trpezlivo dúfajú a tolerujú moje mlčanlivé vrtochy, rozpoltenosti mysle a nedotykovú vzdialenosť. všetci, ktorí ma prichýlili do svojej duše a ktorých som do nej prichýlila ja.

ďakujem.

a ešte tomu človeku, ktorému som nikdy nepoďakovala.
ktorému som upierala zásluhy a právo na spoluúčasť.
ktorý mi počas posledných pár mesiacov kázal o tom, čo/že všetko dokážem, čo/že všetko môžem a čo/že všetko má význam, ak ho chcem hľadať.
človek, ktorý tu vždy bol a vždy bude.
človek, na ktorého tentokrát/už nikdy nechcem zabudnúť.

ja.

ďakujem. si.

pre všetky ruky, ktoré držali tú moju.

 

  • Alena Košárková

    Ďakujeme za e-mail a prajeme Ti krásné a len dobré zážitky cestovatelské,žiaden home sick,hodne milých ľudí okolo a vobec—pohodu v roku 2014.

    Košárci